Ημερομηνία αναχώρισης ...................................................
Από
Πρός
e-mail
1.-
2.-
3.-
Άλλα είδη, περιγραφή και διαστάσεις
Κούτες μέχρι 0,1 κυβικό (π.χ. 60 x 40 x 40 εκατοστά) έως 30kg
Βαλίτσες μέχρι 30 κιλά.........................................................
Στρώμα διπλό 2 Χ 1,60 μέτρα................................................
Ονοματεπώνυμο
Κάντε κράτηση online  (Με λατινικούς χαρακτήρες)
Παραλαβή
Οδός / Αριθμός
Ταχ. κώδικας/Πόλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Οδός / Αριθμός
Ταχ. κώδικας/Πόλη
Ημερομηνία παράδοσης
Τηλέφωνο Παραλήπτη
Παράδοση
1.-
2.-
3.-
Ημερομηνία παραλαβής
Ονοματεπώνυμο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
Επεξήγηση χρωμάτων
Διαθέσιμος χώρος
Περιορισμένη διαθεσιμότητα 
Πλήρες καλέστε για λίστα αναμονής
Αναχώρησε
Τρίτη 30 Μαρτίου 2021
Τετάρτη 14 Απριλίου 2021
Δευτέρα 26 Απριλίου 2021
Τρίτη 11 Μαϊου 2021
Τρίτη 25 Μαϊου 2021
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021
Τετάρτη 07 Ιουλίου 2021
Τρίτη 06 Απριλίου 2021
Τρίτη 20 Απριλίου 2021
Τετάρτη 05 Μαϊου 2021
Τετάρτη 19 Μαϊου 2021
Τετάρτη 02 Ιουνίου 2021
Τρίτη 22 Ιουνίου 2021
Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021