Ημερομηνία αναχώρισης ...................................................
Από
Πρός
e-mail
1.-
2.-
3.-
Άλλα είδη, περιγραφή και διαστάσεις
Κούτες μέχρι 0,1 κυβικό (π.χ. 60 x 40 x 40 εκατοστά) έως 30kg
Βαλίτσες μέχρι 30 κιλά.........................................................
Στρώμα διπλό 2 Χ 1,60 μέτρα................................................
Ονοματεπώνυμο
Κάντε κράτηση online  (Με λατινικούς χαρακτήρες)
Παραλαβή
Οδός / Αριθμός
Ταχ. κώδικας/Πόλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Οδός / Αριθμός
Ταχ. κώδικας/Πόλη
Ημερομηνία παράδοσης
Τηλέφωνο Παραλήπτη
Παράδοση
1.-
2.-
3.-
Ημερομηνία παραλαβής
Ονοματεπώνυμο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
Επεξήγηση χρωμάτων
Διαθέσιμος χώρος
Περιορισμένη διαθεσιμότητα 
Πλήρες καλέστε για λίστα αναμονής
Αναχώρησε
Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019
Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020
Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020
Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019
Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019
Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020
Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020