Ημερομηνία αναχώρισης ...................................................
Από
Πρός
e-mail
1.-
2.-
3.-
Άλλα είδη, περιγραφή και διαστάσεις
Κούτες μέχρι 0,1 κυβικό (π.χ. 60 x 40 x 40 εκατοστά) έως 30kg
Βαλίτσες μέχρι 30 κιλά.........................................................
Στρώμα διπλό 2 Χ 1,60 μέτρα................................................
Ονοματεπώνυμο
Κάντε κράτηση online  (Με λατινικούς χαρακτήρες)
Παραλαβή
Οδός / Αριθμός
Ταχ. κώδικας/Πόλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Οδός / Αριθμός
Ταχ. κώδικας/Πόλη
Ημερομηνία παράδοσης
Τηλέφωνο Παραλήπτη
Παράδοση
1.-
2.-
3.-
Ημερομηνία παραλαβής
Ονοματεπώνυμο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
Επεξήγηση χρωμάτων
Διαθέσιμος χώρος
Περιορισμένη διαθεσιμότητα 
Πλήρες καλέστε για λίστα αναμονής
Αναχώρησε
Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022
Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022
Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022
Τρίτη 02 Αυγούστου 2022
Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022
Τετάρτη 08 Ιουνίου 2022
Τρίτη 28 Ιουνίου 2022
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022
Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022
Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022
Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2022