Ημερομηνία αναχώρισης ...................................................
Από
Πρός
e-mail
1.-
2.-
3.-
Άλλα είδη, περιγραφή και διαστάσεις
Κούτες μέχρι 0,1 κυβικό (π.χ. 60 x 40 x 40 εκατοστά) έως 30kg
Βαλίτσες μέχρι 30 κιλά.........................................................
Στρώμα διπλό 2 Χ 1,60 μέτρα................................................
Ονοματεπώνυμο
Κάντε κράτηση online  (Με λατινικούς χαρακτήρες)
Παραλαβή
Οδός / Αριθμός
Ταχ. κώδικας/Πόλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Οδός / Αριθμός
Ταχ. κώδικας/Πόλη
Ημερομηνία παράδοσης
Τηλέφωνο Παραλήπτη
Παράδοση
1.-
2.-
3.-
Ημερομηνία παραλαβής
Ονοματεπώνυμο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
Επεξήγηση χρωμάτων
Διαθέσιμος χώρος
Περιορισμένη διαθεσιμότητα 
Πλήρες καλέστε για λίστα αναμονής
Αναχώρησε
Παρασκευή 21 Ιανουαρίου  2022
Τετάρτη 02 Φεβρουαρίου  2022
Τετάρτη 02 Μαρτίου 2022
Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022
Τετάρτη 06 Απριλίου 2022
Τετάρτη 27 Απριλίου 2022
Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022
Τετάρτη 09 Φεβρουαρίου 2022
Δευτέρα 07 Μαρτίου 2022
Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022
Δευτέρα 11 Απριλίου 2022
Δευτέρα 02 Μαϊου 2022