Ημερομηνία αναχώρισης ...................................................
Από
Πρός
e-mail
1.-
2.-
3.-
Άλλα είδη, περιγραφή και διαστάσεις
Κούτες μέχρι 0,1 κυβικό (π.χ. 60 x 40 x 40 εκατοστά) έως 30kg
Βαλίτσες μέχρι 30 κιλά.........................................................
Στρώμα διπλό 2 Χ 1,60 μέτρα................................................
Ονοματεπώνυμο
Κάντε κράτηση online  (Με λατινικούς χαρακτήρες)
Παραλαβή
Οδός / Αριθμός
Ταχ. κώδικας/Πόλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Οδός / Αριθμός
Ταχ. κώδικας/Πόλη
Ημερομηνία παράδοσης
Τηλέφωνο Παραλήπτη
Παράδοση
1.-
2.-
3.-
Ημερομηνία παραλαβής
Ονοματεπώνυμο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
Επεξήγηση χρωμάτων
Διαθέσιμος χώρος
Περιορισμένη διαθεσιμότητα 
Πλήρες καλέστε για λίστα αναμονής
Αναχώρησε
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
Τρίτη 02 Απριλίου 2019
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Παρασκευή 03 Μαϊου 2019
Παρασκευή 24 Μαϊου 2019
Παρασκευή  8 Μαρτίου 2019
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019
Δευτέρα 08 Απριλίου 2019
Δευτέρα 22 Απριλίου 2019
Δευτέρα 13 Μαϊου 2019
Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019