Ημερομηνία αναχώρισης ...................................................
Από
Πρός
e-mail
1.-
2.-
3.-
Άλλα είδη, περιγραφή και διαστάσεις
Κούτες μέχρι 0,1 κυβικό (π.χ. 60 x 40 x 40 εκατοστά) έως 30kg
Βαλίτσες μέχρι 30 κιλά.........................................................
Στρώμα διπλό 2 Χ 1,60 μέτρα................................................
Ονοματεπώνυμο
Κάντε κράτηση online  (Με λατινικούς χαρακτήρες)
Παραλαβή
Οδός / Αριθμός
Ταχ. κώδικας/Πόλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Οδός / Αριθμός
Ταχ. κώδικας/Πόλη
Ημερομηνία παράδοσης
Τηλέφωνο Παραλήπτη
Παράδοση
1.-
2.-
3.-
Ημερομηνία παραλαβής
Ονοματεπώνυμο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
Επεξήγηση χρωμάτων
Διαθέσιμος χώρος
Περιορισμένη διαθεσιμότητα 
Πλήρες καλέστε για λίστα αναμονής
Αναχώρησε
           Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2019
      Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019
      Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019
      Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
      Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
      Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
         Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019
            Τετάρτη  6 Φεβρουαρίου 2019
           Τετάρτη  27 Φεβρουαρίου 2019
           Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019
           Τετάρτη 3 Απριλίου 2019
           Τετάρτη 17 Απριλίου 2019